Wakacje we Włoszech

oc_jh_1464_ocgchole4Włochy to piękny kraj, który warto odwiedzić. Jest bogaty w zabytki i piękne plaże.  Można tam miło spędzić wakacyjny czas. Polacy, jako obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawnieni są do bezwizowego wjazdu i pobytu  na terytorium Republiki Włoskiej do 90 dni na podstawie paszportu bądź dowodu osobistego. Nie ma ograniczeń przy wwozie i wywozie pieniędzy. Zwierzęta domowe towarzyszące właścicielom w podróży do państw Unii Europejskiej muszą mieć paszporty, które wydają lecznice weterynaryjne. Przestępstwa narkotykowe zagrożone są we Włoszech karą pozbawienia wolności w  wymiarze od roku do 22 lat oraz karą pieniężną.

Nielegalny wwóz na terytorium Włoch papierosów produkcji zagranicznej jest zagrożony grzywną oraz karą pozbawienia wolności w wymiarze od dwóch do pięciu lat. Istnieje obowiązek meldunkowy, ale dopełnić go powinien obywatel włoski zapraszający cudzoziemca, który musi w ciągu 48 godzin zgłosić na miejscowej policji pobyt cudzoziemca i podać dokładny adres. W przypadku pobytu w ośrodkach turystycznych obowiązku dopełnia jego administracja. We Włoszech nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, więc nie są wymagane szczepienia. Osoby płacące składki na NFZ mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Włoch na podstawie ważnego polskiego prawa jazdy.